Sprogimas netoli rzeszow galerijos

Sprogimas apibūdinamas kaip tol, kol vyksta intensyvi oksidacijos ar skilimo reakcija, susijusi su dideliu degių dujų, garų, degių skysčių ar dulkių ar pluošto degimu rutulyje, sukeliančiu temperatūros ar slėgio padidėjimą kartu su destrukcine smūgio banga ir akustiniu efektu.

Sprogimas yra svarbus griežtai apibrėžtomis sąlygomis, ir būtent tada, kai degiųjų žaliavų koncentracija atitinka visiškai apibrėžtą intervalą, kurį lemia sprogimo riba. Degiojo komponento koncentracija tam tikrame sprogimo diapazone sprogimo nesukels. Sprogimui sukurti reikalinga tam tikra papildoma energija, kurią gali sužadinti tokie veiksniai kaip kibirkštys, kurios atsirado mašinų eksploatavimo ir elektrinės konstrukcijos metu, įrenginio elementai, įkaitinti iki aukštos temperatūros, atmosferos ir elektrostatiniai iškrovos. Ši energija vadinama mažo užsidegimo energija ir apibūdinama kaip maža kondensatoriaus energija elektros srityje, kurio tirpalas bandymo sąlygomis gali uždegti mišinį ir paskleisti liepsną. Apsauginiai sprogimo įtaisai yra sprogimui nelaidūs indai, skirti vietose, kuriose yra ypač didelis sprogimo pavojus.

Mažiausios užsidegimo energijos vertė yra parametras, leidžiantis įvertinti sprogimo pavojų, kylantį iš šaltinių, galinčių atsirasti regione, pavyzdžiui, elektrinių ir elektrostatinių kibirkščių, kibirkščių, kylančių iš talpinių ar indukcinių elektros grandinių, taip pat mechaninių kibirkščių.

https://go-sli.eu/lt/ Go SlimmerBacteFort - Inovacinë formulë prieð parazitus!

Degalai nori turėti prieigą prie oksidatoriaus, o degimui pradėti reikia iniciatoriaus. Blogiau inicijuoti dulkių sprogimą nei dujų sprogimą. Dėl difuzijos dujos prie atmosferos prisijungia spontaniškai, todėl susidaro dulkių debesis. Sprogimo vietos sumažinimas yra palankus sprogimo sprogumui, o dulkės yra sėkmingos kaip būtinas veiksnys. Tarp dujų, deguonies, ko gero, gyvena oksidatoriai, pvz., Fluoras. Į skysčius, kurie yra oksidantai, yra perchlorinė rūgštis, vandenilio peroksidas ir tarp kietų medžiagų oksidatoriai yra: amonio salietros, metalo oksidai. Degalai pirmiausia yra visi skysčiai, dujos, bet taip pat ir kietosios medžiagos.